Osvětlení stropu

Systémy pro sdílenou energetiku

Komunitní energetika

Náš systém je připraven na aplikace spojené s komunitní neboli sdílenou energetikou. Pracujeme už na konkrétních projektech, které budou v režimu sdílené energetiky pracovat. Díky systému měření na odběrných místech a regulaci na místech s výrobou jsme schopni zajistit rozdělení vyrobené energie z fotovoltaické elektrárny (nebo jiného obnovitelného zdroje energie) mezi odběrná místa buď dynamicky podle jejich aktuální spotřeby nebo staticky podle předem stanoveného poměru.

Výrobce elektrické energie potom vidí kolik energie každý den vyrobil, kolik spotřeboval sám a kolik energie poslal nasmlouvaným odběrným místům v rámci vlastní energetické komunity.

Spotřebitelé mají potom přehled o vlastní spotřebě a kolik kWh zelené energie nakoupili od výrobce v rámci energetické komunity a kolik dokoupili ze sítě tradičním způsobem.

Efektivní hospodaření s komunitní energií

Jak může fungovat komunitní energetika v praxi?

  • Můj kamarád bude mít větší fotovoltaickou elektrárnu a já s ním uzavřu smlouvu o dodávce elektrické energie. Stejně jako např. dalších 10 dalších odběratelů.
  • Nastane slunečný den, FVE vyrábí na maximum, ale naše domácnosti nemají tak vysokou potřebu elektrické energie, jelikož jsme přes den většinou v práci ve škole nebo na dovolené. Většinou ale máme v domě zásobník na teplou užitkovou vodu (bojler) nebo akumulační nádrž na vodu pro topný systém.
  • My však máme u našeho kamaráda instalovaný řídící systém který je propojen s řízením v našem domě a umíme tak akumulovat elektrickou energii z jeho fotovoltaiky do naší akumulační nádrže případně do bazénu apod.
  • Další případ nastane v okamžiku kdy na straně výrobce bude instalovaná baterie, ta potom může poskytovat nastřádanou energii později, kdy už elektrárna nevyrábí ale domácnosti na straně odběrných míst mají zvýšenou potřebu elektrické energie. Baterie pak může posílat energii do sítě v množství požadovaném jednotlivými odběrnými místy.

Myšlenka komunitní energetiky je velmi zajímavá pro obce které mají většinou několik odběrných míst jako škola, obchod, úřad, veřejné osvětlení atd.

Dále je to téma také pro bytové domy, kde lze umístit FVE např. na střechu a vyrobenou energii sdílet mezi jednotlivé byty.

Jsme připraveni vám navrhnout a zrealizovat celé řešení na klíč včetně souvisejících odborných posudků a administrace dotací.