Osvětlení stropu

Fotovoltaika pro rodinné domy

Fotovoltaika pro rodinné domy

Nechlubíme se tím, že jsme o x desítek levnější než konkurence, ani se nechlubíme tím, že naše elektrárny vyrábí i v noci. Ani zákazníkům nenabízíme hlouposti jako 1 panel zdarma.

Našim cílem je nabízet zákazníkům komplexní řešení energetiky domu k čemuž fotovoltaika nemalou měrou přispívá.

Pro naše fotovoltaické elektrárny si vybíráme produkty předních světových výrobců s tradicí u nichž se můžeme spolehnout na výbornou technickou podporu a záruční i pozáruční servis.

Fotovoltaika nejsou jen panely na střeše a střídač, v lepším případě ještě baterie. K fotovoltaice se váže celé energetické hospodářství budovy. Pokud to zákazník myslí s úsporami energie vážně a nechce panely na střechu jen proto, že to má soused, nebo proto, že na to jsou dotace, tak dříve či později dojde k tomu, že s energií z fotovoltaické elektrárny lze hospodařit a výrazně tak urychlit návratnost celé investice. Pojďme se nyní podívat na nejdůležitější části a funkce celé elektrárny.

Panely

Tvoří nejvýraznější prvek celého systému, s velkým dopadem na estetiku budovy. Jelikož je často viditelný z širokého okolí, vyplatí se věnovat náležitou pozornost výběru panelů, jejich rozmístění a rozumný počet který chceme na střechu umístit. Nezřídka vidíme, opravdu otřesné instalace, kdy za honbou za co největším výkonem se panely montují i přes okraj střechy nebo na fasádu. Toto od nás opravdu nechtějte.

Využíváme výhradně panelů od předních výrobců jako je Bauer Solar nebo Energetica. I na červenou střechu doporučujeme montovat celočerné panely včetně černé konstrukce. Působí to celistvě a i na červené tašce mají celočerné panely daleko menší rušivý vliv než ty se stříbrným rámečkem.

Na střeše černé pak panely splynou s podkladem

Střídač

Převádí energii z fotovoltaických panelů ve formě stejnosměrného proudu na střídavý proud stejných parametrů jako je v rozvodné síti. Naše elektrárny vybavujeme střídači podle možnosti rozpočtu zákazníka a velikosti celého díla.

  • Pro elektrárny s velkou baterií (více v sekci akumulace) využíváme stanici HES českého výrobce Fenix.
  • Pro elektrárny s nižším rozpočtem a tudíž menší kapacitou baterie pak využíváme technologii firmy Fronius nebo Solax.

Pro větší instalace, kde je kombinace několika střídačů i úložišť je prakticky nezbytné vybavit tyto systémy nadřazeným řízením. Více v kapitole nadřazené řízení.

Akumulace elektrické energie aneb co s přebytky?

Pro efektivní hospodaření s elektrickou energií vyrobenou ze solárních panelů se v moderních budovách prakticky neobejdeme bez její akumulace. Akumulace nám jednoduše umožňuje uložit přebytečnou energii vyrobenou během slunečného dne a tu pak využít později kdy už nesvítí, ale budova a její provoz energii potřebují. Typické je to pro domácnosti ale i průmyslové budovy.

Záměrně jsem nezmínil akumulaci do baterie, protože to není jediný způsob jak přebytečnou energii ukládat. Pojďme se podívat na několik možností akumulace které s našimi zákazníky řešíme.

a) Baterie

Nejčastěji využívaná akumulace s největší univerzalitou využití její energie. Elektrická energie vyrobená solárními panely se rodělí na 3 části.

  1. První část, na obrázku ta zelená, se přímo zužitkuje pro pokrytí aktuální spotřeby domu.
  2. Druhá část (modrá barva) - se ukládá do baterie a slouží pro kompenzaci spotřeby domácnosti v době kdy už není dostatek energie ze solárních panelů.
  3. Třetí část (žlutá barva) – jsou přetoky do sítě. I když za ně dostaneme zaplaceno, je to zpravidla mnohem méně, než nás stojí energie nakoupená, proto se vyplatí tyto přetoky minimalizovat a využít tak všechny prostředky budovy pro další akumulaci.

b) Akumulace do teplé vody

Naše systémy umí díky nadřazenému řízení Loxone efektivně zpracovávat přebytky elektrické energie na každé fázi zvlášť a využít tak veškerou přebytečnou energii nad rámec spotřeby domu a nabití baterie. Pro akumulaci do teplé vody se nejčastěji využívá akumulační nádrž s topnou spirálou. Nedoporučujeme využívat tepelné čerpadlo.

Výkon topné spirály můžeme regulovat už od minimálního přetoku, např. 100W až po její jmenovitý výkon např. 6kW i více. Toto u tepelného čerpadla nejde.

Akumulace to teplé vody je tedy ideálním sekundárním úložištěm hned po baterii. Její nevýhodou je, že máme energii uloženou v teplé vodě a využití této energie je tedy omezené na topení nebo umývání. Zatímco energie uložená v baterii je univerzálně využitelná.

c) Nabíjení elektromobilu

Další možností jak zpracovat přebytek el. Energie je elektromobil. Díky využívání systému Loxone jsou naše nabíjecí stanice plně kompatibilní s nadřazeným řízením a můžeme tak zákazníkovi umožnit nabíjení svého elektroauta několika způsoby:

  1. Nabíjení na maximální výkon – potřebuji co nejrychleji nabít a energii vezmu z FVE a případný přebytek z baterie nebo ze sítě. Náš systém pak automaticky hlídá, jestli je v danou chvíli lepší případný nedostatek energie doplnit z baterie nebo ze sítě podle toho co vyjde levněji.
  2. Nabíjení pouze z přebytků – chci co nejvíce využít solární energii, tak nabíjím pouze z přebytků. Trvá to sice déle, ale pokud nespěchám, je to ideální varianta.
  3. Manuální řízení výkonu – zákazník si sám určí jakým výkonem se bude vozidlo nabíjet.
  4. Hlídání maximálního odběru – díky systému Loxone, automaticky hlídáme maximální zatížení hlavního jističe a regulací výkonu nabíjecí stanice tak zabráníme přetížení jističe a jeho vypnutí.

d) Zálohování

Každý objekt vybavený baterií má možnost být plně nebo z části zálohovaný pro případ výpadku elektrické sítě. Různí dodavatelé a jsou to často velké firmy nabízející tu nejlepší cenu, vám k systému dodají jednu zásuvku hned vedle rozvaděče kam si můžete v případě výpadku napojit prodlužku…. Přátelé, tak takto opravdu ne. Jsme ve 21. století.

Jelikož řešíme budovu jako celek, součástí dodávky je také rekonstrukce hlavního rozvaděče a rozdělení okruhů na zálohované a nezálohované. Do zálohovaných okruhů zpravidla zařazujeme systémy alarmu, řízení budovy, ledničky, mrazáky, přístupový systém, osvětlení a další pro zákazníka důležité funkce.

Díky velké kapacity stanic HES a režimu UPS kterým stanice disponuje, jsme schopni v případě výpadku obnovit dodávku do 0,4 sec. To je prakticky bezvýpadkový přechod.

Může fungovat fotovoltaika v zimě nebo v noci?

Tuto otázku probíráme z každým zákazníkem už na začátku při tvorbě nabídky. Nechceme vás mást falešnými slogany typu „ naše fotovoltaika vyrábí i v noci“

Rozumějte, fotovoltaika co vyrábí i za špatných světelných podmínek jako noc, zima, mlha, déšť.

V přeneseném slova smyslu, jsme schopni využívat fotovoltaiku i za těchto podmínek.

Jak je to možné?

Ne opravdu nemáme žádné zázračné panely. Proto abyste mohli šetřit výdaje za energii i v době kdy vaše FVE nevyrábí, je potřeba porozumět spotovému obchodování s elektrickou energií.

Na spotovém trhu s energií nakupují naši dodavatelé od nichž pak máme elektrickou energii za tzv. fixní cenu. Je zde však možnost, aby i běžná domácnost či firma nakupovala elektrickou energii za spotovou cenu jejíž cena se mění každou hodinu. Na obrázku níže je vidět, jak výrazně se ceny mění každou hodinu během dne. Tyto ceny jsou definovány burzou elektřiny a jsou známé vždy 12 hod. předem a to na 24 hod dopředu.

Příklad vývoje ceny elektrické energie na spotovém trhu během jednoho dne.

Díky našemu systému pak můžete elektřinu nakoupit v době kdy je nejlevnější a uložit ji do baterie a využít ji v době kdy je energie nejdražší a snížit v tuto dobu spotřebu energie na minimum. K tomu je však důležité mít také dostatečnou velikost baterie.

Tím dostáváte další výraznou funkci, která vám pomůže urychlit návratnost celé investice.

A to prosím zdarma, v ceně již dodaného systému!

V neposlední řadě je možné se spotovým trhem operovat i v létě, kdy je dostatek solární energie. Pokud bude kapacita baterie dostatečná, je možné ve večerních hodinách část energie prodat, jelikož v tu dobu bývá nejdražší elektrická energie.

Zákazník nemusí nic řešit, jen tuto funkci povolí nebo zakáže. Všechno se děje automaticky podle předem nastavených parametrů.