Osvětlení stropu

Fotovoltaika pro komerční budovy

Větší fotovoltaické elektrárny pro průmysl a komerční budovy

Na rozdíl od residenčních FVE, kde se pohybujeme zpravidla od 10 do 20kWp instalovaného výkonu realizujeme také větší elektrárny např. pro průmyslové objekty. Hraniční je hodnota nad 50 kWp od které již je požadováno stavební povolení a licence výrobce elektrické energie.

Zajistíme:

  • Žádost o připojení na hladině vysokého napětí
  • Statické posouzení
  • Projekt a stavební povolení
  • Výpočet návratnosti investice
  • Administraci dotací
  • UTP – umožnění trvalého provozu

Z našich referencí můžeme zmínit např. FVE o výkonu 100 kW s úložištěm 82 kWh pro menší průmyslovou halu. Vše je bezpečně uloženo v kontejneru mimo budovu.